Bu kitapçık uygulayıcılara yönelik hukuk devleti eğitiminde başvuru kaynağı olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Eğitimin amacı hukuk devletinin soyut bir kavram değil, gündelik hukuk uygulamasında dikkate alınması gereken somut hukuki ilkeler içerdiği ve hukuk uygulamacıları tarafından yargılamanın her aşamasında gözetilmesi ve ileri sürülmesi gereken hukuki argümanlar sunduğu konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu nedenle önce hukuk devletinin teorik ve kavramsal çerçevesini ele alan yazılara yer verilmiş, daha sonra da hukuk uygulayıcılarının, özellikle de avukatların mesleklerini icra ederken davanın her aşamasında ileri sürebilecekleri hukuk devleti argümanlarını inceleyen yazılara yer verilmiştir. 

Önceki İçerikBelirsizlik Altında Karar Verme
Sonraki İçerikÖzgürlük Gündemi Sayı 17