Özgürlükler ile kamu yararı/kamu sağlığı arasındaki hassas dengeyi sağlayabilmek ve sürdürebilmek amacıyla kısıtlama sürecinin şeffaf ve öngörülebilir olması,  kısıtlamalarda uluslararası eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması hedef kitlelerin kısıtlamalara uyumunun yaptırım ve ödüllerle değil tutum ve davranışların içselleştirilmesi yoluyla sağlanması ve yerel, zamanı ve hedef kitlesi sınırlı kısıtlamaların tercih edilmesi önemsenmelidir.

Raporda COVID-19 Salgını sırasında birçok ülkede kullanılan çok çeşitli kısıtlayıcı kamu siyasalarının kapsamı, uygulama süreci ve uygulama araçları (özellikle teknolojileri) ile uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar incelenmektedir. Amaç, kısıtlayıcı kamu siyasaları alanında özgürlükler ile kamu yararı/kamu sağlığı arasındaki hassas dengenin nasıl kurulup sürdürülebilir kılınabileceğini anlamaktır. Raporun sonunda, söz konusu özgürlükler- kamu yararı/sağlığı dengesini sağlayabilmek ve sürdürebilmek amacıyla bazı kamu siyasası önerileri sunulmuştur.

Önceki İçerikÖzgürlük Gündemi Sayi 2
Sonraki İçerikBülten #10: Özgürlüklerin Covid-19 Ile Imtihanı
Mete Yıldız
ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Kamu Yönetimi alanında University of Southern California’dan yüksek lisans, Indiana University- Bloomington’dan doktora derecesini almıştır. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Kamu Politikaları Anabilim Dalı başkanlığını yürütmektedir. 2011’de Türkiye Bilimler Akademisi Açık Ders Malzemeleri Projesi için yazdığı Kamu Siyasası Ders Notları birçok üniversitede ders kitabı olarak kullanılmaktadır. Mehmet Zahid Sobacı ile birlikte derledikleri Kamu Siyasası: Kuram ve Uygulama başlıklı kitap Türkiye Bilimler Akademisi tarafından 2014 Bilimsel Telif Eser Programı Mansiyon Ödülü’ne layık görülmüştür. Indiana Üniversitesi (ABD) ve Roma Sapienza Üniversitesi’nde (İtalya) misafir öğretim üyesi olarak kamu siyasası analizi konulu seminerler vermiştir. UNICEF, TÜBİTAK, TODAİE ve Kalkınma, İçişleri ve Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklarında kamu siyasası analizi konulu projeler yürütmüştür. Çalışma alanları yönetim reformu, kamu siyasası analizi, e-Devlet ve yerel yönetimler konularıdır.