”Eğitimde yaş, zorunluluk, süreler, metotlar, tatiller gibi hususlar daha etkili bir öğretme/öğrenmeye müsaade edecek şekilde değişime uğrayabilir. Her bireyin öğrenmesi gereken ortak bilgiler, kavramlar var olmakla beraberfarklı yeteneklerin de geliştirilmesi ve ortaya çıkarılması gerekmektedir. 8 Tüm çocukların tek tip olduklarını varsayarcasına tanımalanan standart eğitim modelleri ile eğitimin amaçlarının tamamen gerçekleşmesi zordur. Burada çocuklarını yakından tanıyan, yetenek ve kapasitelerine aşina ailelere verilecek seçim şansı eğitimde etkinliğin artışına ciddi katkılar sunacaktır. Devlet okullarının ulaştığı başarı düzeyi şüphesiz çok daha az maliyetle sağlanır. Okullar arası rekabet, öğrencilerin kendilerini gerçekleştirebilecekleri imkanların artışına olanak sağlayacak ve başarının tanımı sadece sınavlarda başarı olmaktan öte kişisel tatmin ve ifade becerisine erişmek olarak genişleyecektir. Okullar arası rekabetten ve motivasyonundan mahrum olan devlet okulları ile devam edecek bir hizmet sunuşunun ise bu amaçları gerçekleştirebilmesi mümkün görünmemektedir. Bu destekle kurulması muhtemel özel okulların bir diğer olumlu çıktısı ise, çocukların, ailelerin ve okul yönetiminin memnun olduğu başarılı eğitim teknikleri bulan okulların, bu özelliklerini koruyabilmek için olası devlet müdahalelerine karşı örgütlü savunuculuk yapabilecek kapasiteye ulaşabilecek olmalarıdır. Bu model bu yıla kadar uygulandığı gibi devlet okulları ile birlikte uygulanmaya devam edebilir, böylece pilot uygulama sayesinde ortaya çıkabilecek sorunlar giderilip eğitim öğretim desteği ile öğrenci alacak okullar için alt yapının hazırlanması sağlanır. Sonuçta hem eğitimde kalitenin, yeniliklerin önü açılacak hem maliyetlerde bir azalma yaşanacak hem de bireysel özgürlüklere ve seçim hakkına daha fazla alan açılacaktır.”

Önceki İçerikImdada Yetişen Kapitalizm (çeviri)
Sonraki İçerikCorona için Kapitalizmi Yakmak
İsrafil Özkan
Genel Koordinatör, Özgürlük Araştırmaları Derneği