Türkiye’deki basın özgürlüğünün tehdit altında olduğuna dair endişeler gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle Gezi Protestoları ile beraber medya- iktidar ilişkisi geniş halk kitleleri tarafından sorgulanmaya başlanmış ve gittikçe artan otoriterleşme eğiliminin somut göstergelerinden birisi olarak gösterilmiştir. Bir yandan, uluslararası indeksler Türkiye’nin basın özgürlüğü performansındaki düşüşe işaret ederken diğer yandan muhalif oluşumlar hükümetin medya üzerindeki baskısını sıklıkla dile getirmişlerdir. 

Önceki İçerikTürkiye Parti Sisteminde İstikrar Sorunu: Parti Sisteminde Oynaklık, Oy Esnekliği ve Parti Desteği Değişkeni Örneğinde İller Bazında Bir İnceleme
Sonraki İçerikHukukun Üstünlüğü ve Türkiye
Akademisyen, Doç.Dr.