Türkiye’deki basın özgürlüğünün tehdit altında olduğuna dair endişeler gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle Gezi Protestoları ile beraber medya- iktidar ilişkisi geniş halk kitleleri tarafından sorgulanmaya başlanmış ve gittikçe artan otoriterleşme eğiliminin somut göstergelerinden birisi olarak gösterilmiştir. Bir yandan, uluslararası indeksler Türkiye’nin basın özgürlüğü performansındaki düşüşe işaret ederken diğer yandan muhalif oluşumlar hükümetin medya üzerindeki baskısını sıklıkla dile getirmişlerdir. 

Önceki İçerikTürkiye Parti Sisteminde İstikrar Sorunu: Parti Sisteminde Oynaklık, Oy Esnekliği ve Parti Desteği Değişkeni Örneğinde İller Bazında Bir İnceleme
Sonraki İçerikHukukun Üstünlüğü ve Türkiye
Avatar photo
Akademisyen, Doç.Dr. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Bölümü’nden yüksek lisans, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden doktora derecelerini aldı. Doktora sonrası araştırma projesini King’s College Savunma Çalışmaları Bölümü’nde tamamladı. De Facto devletler, çatışma, demokratikleşme, Türk Dış Politikası ve güncel Ortadoğu politikaları üzerine yaptığı araştırmalar Journal of International Relations and Development, International Journal, Iran and the Caucasus, Turkish Studies, Global Governance, Israel Affairs, Middle East Critique ve All Azimuth gibi dergilerde yer aldı. 2017 senesinde Peace Process Between Turkey and the Kurds: Anatomy of a Failure kitabı Routledge tarafından yayımlandı. Ortadoğu politikaları ve araştırma yöntemleri üzerine dersler veren Özipek halen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İ