Türkiye Ekonomi Modeli ve Enflasyon Sorunu

1970’li yıllarda dünya ekonomilerinin bir numaralı gündemi yükselen enflasyon olmuştu. Özellikle artan petrol fiyatları bir arz şoku yaratarak enflasyon oranlarını yukarı çekerken yüksek kalan...

Piyasaya Müdahale ve Sonuçları

Piyasaya müdahale bütün dünyada son derece yaygın olup, dünyanın hiçbir yerinde tamamen kendi haline bırakılmış, müdahalesiz bir piyasa söz konusu değildir. Piyasaya müdahalenin çoğu...

BIR TÜKETIM POLITIKASI OLARAK ZARAR AZALTMA STRATEJILERINE GIRIŞ

Zarar azaltma, yaşam tarzı ekonomisi ve halk sağlığı bağlamında günümüzün en kritik konularından biri haline gelmiştir. Bu yaklaşım, beklenmedik kazalardan korunmak için alınan önlemlerden,...

Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve Bandrol Bedeli

Türkiye’de uygulanan vergi rejiminde dolaylı vergiler oldukça fazla bir boyutu kapsıyor. Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak yürüttüğümüz #VergiMükellefi isimli proje kapsamında, özellikle dolaylı vergilerin oransal...

Kamu Siyasaları ve Özgürlükler Covid-19 Aşılama Siyasaları Örneği

Bu raporda, aşılama ile ilgili kamu siyasalarının özgürlükler açısından bir analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analizde aşılama siyasaları tıbbi, politik veya ekonomik açıdan ziyade kamu siyasaları...

Türkiye, Diyanet, Seküler Bir Demokrasi

"Diyanet İşleri Başkanlığı, İslami hizmetleri düzenlemek için yapılandırılmıştı; ancak aslında resmi bir İslam anlayışını yayarak ‘dini’ kontrol etmenin ve paradoksal gibi görünse de sekülariteyi ‘güvence altına almanın’ bir aracıydı."

COVID-19’un Küresel Ekonomik Etkileri, Piyasa Yapıları, Ekonomik Özgürlükler ve Yeni Küreselleşme

COVID-19 öncesinde ABD ve Çin, ABD ve AB ve diğer ülkeler arasında ortaya çıkan ticaret savaşları, ülke ekonomilerinin hem kaynak ve altyapı hem de...

Covid-19’un Türkiye Ekonomisine Etkileri ve Politika Önlemlerinin Ekonomik Özgürlükler Açısından Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Harun Öztürkler, COVID-19 pandemisiyle beraber resesyonu derinleşen küresel ve ulusal ekonomilerin arz ve talep yapılarını inceleyerek bizlere makro düzeyde bir ekonomi analizi sunuyor.

Covid-19 Salgını, Kısıtlayıcı Kamu Siyasaları ve Özgürlükler Karşılaştırmalı Bir Analiz

Prof. Dr. Mete Yıldız çalışmasında “COVID-19 Salgınında kamu yararı ve toplum sağlığını korumak amacıyla kısıtlayıcı kamu siyasaları uygulanırken bireylerin özgürlükleri nasıl en az zarar görebilir?” sorusunun cevabını aramıştır.

İlk ve Ortaöğretimin Finansmanı Alternatif Bir Kamu Politikası Önerisi

''Toplumsal talepleri merkezine alan yaklaşımlar, eğitimi toplumun düzenlenmesinde en önemli unsur olarak görür. Liberal görüşte ise eğitim, insanın kendi varlığını tamamlama araçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli yetenek ve kapasiteye sahip olmasını sağlayan bir faaliyet alanı olarak tanımlanır.''