Liberalizm Seminerleri Projesi

15.10.2022 ile 15.10.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Liberalizm Seminerleri Projesi, liberal değerlerin tanıtılması ve kavranmasını merkezine almaktadır.

Proje, Türkiye’deki ekonomik kriz, toplumsal huzursuzluk ve hükümetin yanlış politikaları ışığında liberal değerlerin savunulmasının önemini vurgulamaktadır. Türk siyasi atmosferindeki boşluğu doldurmayı hedeflemekte, liberal temelli yerel örgütleri güçlendirmeyi ve gençlerin liberalizmi öğrenme ve savunma isteklerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

İlk aşamada oluşturulan “online dersler” kapsamında aşağıdaki konularda eğitim seminerleri sunulmuştur:

 • Liberalizmin Temelleri ve Yol Ayrımları
 • Liberalizm ve Demokrasi
 • Liberalizm, Devlet ve Savaş
 • Liberalizm ve Popülizm
 • Türkiye’de Liberalizm ve Serbest Piyasa
 • Özgürlük, Hoşgörü ve Azınlıklar
 • Liberalizm ve Mülteci Hakları
 • Liberalizm, Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet
 • Liberalizm ve Hayvan Hakları
 • Liberalizm ve Aydınlanma
 • Doğal Haklar ve Özel Mülkiyet
 • Bireycilik ve Toplulukçuluk
 • Liberalizm ve Objektivizm

Online eğitimlere şu link üzerinden erişebilirsiniz: https://www.udemy.com/course/liberalizmin-temel-degerleri/

Çevrimiçi seminerlerin yanı sıra, bu açık kurs kapsamında 12 metin okuması ve bir sınav yer almaktadır. 

Projenin ikinci aşamasında ise, eğitim seminerlerini başarıyla tamamlayan 20 kişinin katılımıyla 2.5 günlük yüz yüze seminerler düzenlenmiştir. Bu seminerler, 5 uzman tarafından gerçekleştirilmiş ve katılımcılara sertifika verilmiştir.