İfade Özgürlüğü Seminerleri

Özgürlük Araştırmaları Derneği tarafından iki senedir düzenlenen ‘’Hukuk Uygulamacıları için İfade Özgürlüğü Seminerleri Projesi’’nin temel amacı, avukatları Türk Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı hakkında derinlemesine bilgi ile donatarak, yerel mahkemelerdeki hukuki süreçlerde bu bilgileri etkili bir şekilde uygulamalarını/kullanmalarını sağlamaktır. Özellikle Türkiye’de ifade özgürlüğü konusunda son yıllarda yaşanan zorluklar göz önüne alındığında, bu eğitim avukatların hukuki mücadelelerini daha etkili bir şekilde sürdürebilmelerine olanak tanıyacaktır.

Özetle, avukatların güçlendirilmesi ve hukuki savunmalarını daha etkili bir şekilde gerçekleştirmelerine destek olmak planlanır ve bu sayede toplumun daha geniş kesimlerinin ifade özgürlüğünü koruma çabalarına katkıda bulunulması hedeflenir.

Proje kapsamındaki iller; İstanbul, İzmir ve Van olup bu şehirlerden seçilen 75 avukat ile bir araya gelmek planlanır. 

Seminerler konuları ise aşağıdaki gibidir:

  1. İfade Özgürlüğünün Genel Prensipleri ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuku / Orhan Kemal Cengiz
  2.  İfade Özgürlüğü, yargıçlar ve avukatlar/ Ali Rıza Çoban
  3. Nefret Söylemi ve Şiddete Kışkırtma / Günal Kurşun
  4. “Dezenformasyon suçu” “Devlet Kurumlarını Aşağılama” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçları ve İfade Özgürlüğü / Aynur Tuncel Yazgan
  5. Hakaret ve İfade Özgürlüğü / Tuğçe Duygu Köksal
  6. İfade Özgürlüğü Bağlamında Bireysel Başvuru Hakkı /Orhan Kemal Cengiz