Türkiye’de Vergi Farkındalığının Arttırılması Projesi

Türkiye’de Vergi Farkındalığının Arttırılması Projesi

Özgürlük Araştırmaları Derneği tarafından hayata geçirilen ‘’Türkiye’de Vergi Farkındalığının Arttırılması’’ Projesi, vatandaşların Türkiye’nin vergi politikaları ve bu politikaların bireyler üzerindeki etkileri hakkında gerekli bilgiye sahip olmalarını amaçlar. Projede özellikle Deprem Vergisi (4481 Sayılı Kanun) olarak bilinen ve elektronik için Özel İletişim Vergisi olarak da anılan vergilendirme uygulamaları ve Türk Devlet Televizyon Gelir Kanunu (3093 Sayılı Kanun) için reform önerileri sunulmaktadır. Projenin odak noktası, vergi farkındalığı ile bireysel refah arasındaki ilişkiye dair farkındalık yaratmaktır. 

Proje; öncelikle Türk hükümeti tarafından son dönemde uygulanan vergi politikalarının sorunlarını belirlemekte ve çözüm yollarını tartışmaktadır. Dernek, özellikle Deprem Vergisi ve Özel İletişim Vergisi gibi iki belirli vergi yasasının gözden geçirilmesi veya değiştirilmesi için politika önerileri sunmayı hedeflemektedir. Bu öneriler, en az 30 Türk Parlamentosu üyesine sunularak politika değişikliğine yönelik adımların atılmasını amaçlamaktadır.