Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğü Kapsamında LGBT+ Etkinliği Yasakları

Toplanma özgürlüğü olmadan örgütlenme özgürlüğünün bir anlam ifade etmeyeceği gibi bu iki özgürlük olmadan da ifade özgürlüğü büyük bir yara alacaktır.

Bu çalışmada, LGBT+ bireylerin hak mücadelesi özelinde olmakla birlikte, bu yasaklara gerekçe olan hukuki metinlerden hareketle örgütlenme ve toplanma özgürlüğünün diğer etnik, dini, sınıfsal ya da ideolojik gruplar açısından da sahip olduğu öneme dikkat çekilmek istendi. Böylece toplumun bir kesiminin hak ve özgürlüklerinin budanışına sessiz kalmanın geri kalanlar için barındırdığı riskleri ortaya çıkarma amacı güdüldü. Türkiye’de güçlü bir organizasyon yeteneğine ve entelektüel birikime sahip LGBT+ örgütleri bu yasak kararlarını farklı açılardan ele alıyor ve çeşitli aktivizm faaliyetleri ile yasak kararlarının bir an önce geri çekilmesi yönünde mücadelelerini sürdürüyorlar. Bu çalışma konuyu liberal bir perspektiften ele alarak LGBT+ bireylerin hak mücadelelerine naçizane bir katkı sunmayı amaçlamaktadır.