Hukukun Üstünlüğü ve Türkiye

“Medenî” bir toplumsal-siyasal örgütlenmenin temel sütunlarından birinin “hukukun üstünlüğü” olması nedeniyle, Türkiye, sadece söz konusu temel iddiasıyla tutarlı olmak için değil, kendi içinde medenî-insanî bir düzen kurabilmek için de hukukun üstünlüğünün ilkesel ve kurumsal gereklerine uymak zorundadır.

Türkiye’de Basın Özgürlüğü

Bu çalışmanın amacı, 7 Haziran 2015 genel seçimleriyle beraber, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 13 yıl süren tek parti iktidarının son bulduğu ve yeni bir siyasal bağlamın ortaya çıktığı düşünüldüğünde, basın özgürlüğü tartışmalarını tekrar ele almak ve siyasetin müstakbel aktörlerine ve kamuoyuna liberal bir çerçeve sunmaktır.

Türkiye Parti Sisteminde İstikrar Sorunu: Parti Sisteminde Oynaklık, Oy Esnekliği ve...

Türkiye parti sistemindeki oynaklıkla ilgili yapılan çalışmalarda Batı Avrupa demokrasileriyle karşılaştırıldığında oynaklığın daha yüksek olması dikkate değerdir. Bunun temel nedeni partilerin dışsal etkenlerle kurumsallaşamamalarıdır

Yeni Anayasa Önerisi için Ekonomik ve Sosyal Hükümler

Özel mülkiyet sadece piyasaya hayat vermez, aynı zamanda demokrasinin varlığı için önemli olan muhalefet hakkını da mümkün kılar.

Siyasi Partilerin Beyannamelerindeki Ekonomik Vaatler, Liberal İlkelerle Ne Ölçüde Uyumlu?

2015 seçimlerinde siyasi partilerin seçim vaatlerinin liberal değerlerle uyumu incelenmektedir.

Başkanlık Sistemi ve Türkiye

AKP önerisindeki başkanlık sisteminin, ABD’deki demokratik başkanlık sistemiyle hiçbir benzerliği yoktur.